Ruotsi, 1.1.2014-25.11.2020

« Takaisin

Pinterest

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 2025 vastaajaa / 23.6 % (8581 vastaajasta). Heistä 388 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
524

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Ruotsi

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan1
Harvemmin9
1-2 kertaa kuukaudessa27
Viikoittain49
Päivittäin14
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan32
Harvemmin30
1-2 kertaa kuukaudessa24
Viikoittain12
Päivittäin1
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Opetusideoiden etsiminen8
Asioiden ideointi7
Oman opetuksen suunnittelu6
Lisätiedon etsiminen2
Idésökning1
Inspiration1
Opetettavien asioiden läpikäyminen1
Valmiiden havainnollistavien esimerkkien etsiminen1