Kemia, 2013

« Takaisin

Wikipedia

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 3512 vastaajaa / 61.9 % (5675 vastaajasta). Heistä 813 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
6162
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
KemiaKaikki vastaajat
Lisätiedon etsiminen9592
Tiedonhaku6176
Oppilaiden oma työskentely4548
Ryhmätyöt3629
Esitelmät3039
Itsenäinen työskentely2718
Havainnollistaminen2528
Opetusmateriaalin valmistus2017