Kemia, 1.1.2013-17.1.2021

« Takaisin

Wikipedia

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 7644 vastaajaa / 64.0 % (11942 vastaajasta). Heistä 1819 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
6464
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin1510
1-2 kertaa kuukaudessa3130
Viikoittain5252
Päivittäin08
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan72
Harvemmin3020
1-2 kertaa kuukaudessa3442
Viikoittain2832
Päivittäin03
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
KemiaKaikki vastaajat
Lisätiedon etsiminen3941
Tiedonhaku2634
Oppilaiden oma työskentely1821
Ryhmätyöt1613
Esitelmät1215
Oman opetuksen suunnittelu109
Havainnollistaminen1011
Itsenäinen työskentely108