Ruotsi, 2014

« Takaisin

Wikipedia

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 3274 vastaajaa / 66.5 % (4921 vastaajasta). Heistä 631 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
6967
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
RuotsiKaikki vastaajat
Lisätiedon etsiminen9790
Tiedonhaku7879
Oppilaiden oma työskentely4450
Esitelmät3836
Havainnollistaminen3428
Ryhmätyöt3130
Asioiden ideointi1610
Projektityö1613