Ruotsi, 1.1.2014-25.11.2020

« Takaisin

Wikipedia

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 5620 vastaajaa / 65.5 % (8581 vastaajasta). Heistä 1339 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
6665
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan30
Harvemmin2010
1-2 kertaa kuukaudessa3130
Viikoittain4352
Päivittäin38
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan32
Harvemmin3120
1-2 kertaa kuukaudessa3442
Viikoittain2932
Päivittäin33
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
RuotsiKaikki vastaajat
Lisätiedon etsiminen3423
Tiedonhaku2319
Oppilaiden oma työskentely1312
Havainnollistaminen137
Ryhmätyöt97
Esitelmät98
Oman opetuksen suunnittelu86
Asioiden ideointi82