Ruotsi, 2014

« Takaisin

Microsoft Word

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 4540 vastaajaa / 92.3 % (4921 vastaajasta). Heistä 1017 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
9292
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
RuotsiKaikki vastaajat
Kokeet7851
Oman opetuksen suunnittelu5658
Kokeiden laadinta5242
Asioiden opettaminen4429
Asioiden kertaaminen3014
Ohjeiden näyttäminen2831
Oppilaiden oma työskentely2638
Opetusmateriaalin valmistus2620