Englanti, 2015

« Takaisin

Microsoft Word

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 4317 vastaajaa / 93.3 % (4626 vastaajasta). Heistä 1241 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
EnglantiKaikki vastaajat
9493
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
EnglantiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin22
1-2 kertaa kuukaudessa1110
Viikoittain4442
Päivittäin4245
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
EnglantiKaikki vastaajat
En ollenkaan128
Harvemmin4331
1-2 kertaa kuukaudessa2030
Viikoittain2324
Päivittäin16
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
EnglantiKaikki vastaajat