Fysiikka, 2012

« Takaisin

Microsoft Excel

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
FysiikkaYleissivistävä
6034
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
FysiikkaYleissivistävä
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
FysiikkaYleissivistävä
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
FysiikkaYleissivistävä
Arviointi4837
Havainnollistaminen3343
Oppilaiden oma työskentely2414
Tilastointi1918
Esitykset1917
Asioiden opettaminen1916
Yhdessä tuotetun tiedon keruu148
Oman opetuksen suunnittelu1426