Kemia, 2013

« Takaisin

Microsoft Excel

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 2372 vastaajaa / 41.8 % (5675 vastaajasta). Heistä 525 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
6742
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
KemiaKaikki vastaajat
Tilastointi7966
Havainnollistaminen6239
Arviointi3336
Asioiden opettaminen3016
Oppilaiden oma työskentely2513
Esitykset2315
Dokumentointi2329
Oman opetuksen suunnittelu2022