Ruotsi, 2014

« Takaisin

Microsoft Excel

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 2121 vastaajaa / 43.1 % (4921 vastaajasta). Heistä 359 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
2243
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
RuotsiKaikki vastaajat
Tilastointi6066
Dokumentointi6028
Arviointi4033
Esitykset2015
Havainnollistaminen2035
Yhdessä tuotetun tiedon keruu1015
Oppilaiden oma työskentely1014
Asioiden opettaminen1014