Englanti, 2015

« Takaisin

Microsoft PowerPoint

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 3242 vastaajaa / 70.1 % (4626 vastaajasta). Heistä 862 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
EnglantiKaikki vastaajat
6370
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
EnglantiKaikki vastaajat
En ollenkaan20
Harvemmin3323
1-2 kertaa kuukaudessa2930
Viikoittain2330
Päivittäin1317
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
EnglantiKaikki vastaajat
En ollenkaan47
Harvemmin5044
1-2 kertaa kuukaudessa2326
Viikoittain1517
Päivittäin66
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
EnglantiKaikki vastaajat