Ruotsi, 2014

« Takaisin

OpenOffice Write

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 844 vastaajaa / 17.2 % (4921 vastaajasta). Heistä 160 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
1817
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
RuotsiKaikki vastaajat
Kirjoittaminen8682
Oppilaiden oma työskentely5744
Dokumentointi5738
Kokeet4335
Opetusmateriaalin valmistus4356
Oman opetuksen suunnittelu2934
Esitelmät2912
Asioiden opettaminen2911