Ruotsi, 2014

« Takaisin

Google Docs

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 935 vastaajaa / 19.0 % (4921 vastaajasta). Heistä 153 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
2219
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
RuotsiKaikki vastaajat
Oppilaiden oma työskentely6756
Yhdessä suunnittelu5027
Ryhmätyöt5048
Dokumentointi5038
Yhdessä tuotetun tiedon keruu3325
Oman opetuksen suunnittelu3344
Esitykset3322
Asioiden ideointi3321