Englanti, 2014

« Takaisin

Wilma

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 3830 vastaajaa / 77.8 % (4921 vastaajasta). Heistä 889 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
EnglantiKaikki vastaajat
7678
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
EnglantiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
EnglantiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
EnglantiKaikki vastaajat
Poissaolojen kirjaaminen9088
Viestien lähettäminen8784
Arviointi8065
Tiedottaminen6268
Kodin ja koulun välinen yhteistyö5870
Yhteydenpito5750
Oppilasarviointi4546
Yhteydenpito muihin opettajiin.4243