Kemia, 2013

« Takaisin

Wilma

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 4103 vastaajaa / 72.3 % (5675 vastaajasta). Heistä 1207 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
7872
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
KemiaKaikki vastaajat
Poissaolojen kirjaaminen9889
Viestien lähettäminen8081
Arviointi7867
Kodin ja koulun välinen yhteistyö6972
Tiedottaminen6066
Oppilasarviointi4644
Yhteydenpito3847
Viestintä3633