Ruotsi, 2014

« Takaisin

Opettaja.tv

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1385 vastaajaa / 28.1 % (4921 vastaajasta). Heistä 204 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 27.10.2012.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
1028
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
RuotsiKaikki vastaajat
Lisätiedon etsiminen7539
Havainnollistaminen5073
Opetusideoiden etsiminen5019
Virittäytyminen aiheeseen5065
Motivointi5058
Tiedon jakaminen3822
Opetettavien asioiden läpikäyminen2527
Oman opetuksen suunnittelu139