Ranska, 2014

« Takaisin

Helmi

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 860 vastaajaa / 17.5 % (4921 vastaajasta). Heistä 219 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RanskaKaikki vastaajat
1317

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Ranska

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Poissaolojen kirjaaminen85
Viestien lähettäminen79
Kodin ja koulun välinen yhteistyö72
Tiedottaminen66
Arviointi57
Yhteydenpito49
Oppilasarviointi45
Oppilaiden huoltajien tiedottamiseen45