Kemia, 2013

« Takaisin

Helmi

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1095 vastaajaa / 19.3 % (5675 vastaajasta). Heistä 299 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
1719
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
KemiaKaikki vastaajat
Poissaolojen kirjaaminen10080
Viestien lähettäminen9381
Kodin ja koulun välinen yhteistyö8770
Arviointi7353
Tiedottaminen6070
Oppilasarviointi6041
Kokeet5328
Yhteydenpito4751