Ruotsi, 2014

« Takaisin

Helmi

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 860 vastaajaa / 17.5 % (4921 vastaajasta). Heistä 219 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
1617
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
RuotsiKaikki vastaajat
Viestien lähettäminen10079
Poissaolojen kirjaaminen8985
Kodin ja koulun välinen yhteistyö8972
Arviointi7857
Tiedottaminen7866
Oppilasarviointi6745
Yhteydenpito5649
Kokeet4430