Kemia, 2013

« Takaisin

Google Earth

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1581 vastaajaa / 27.9 % (5675 vastaajasta). Heistä 317 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 27.10.2012.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
1428
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
KemiaKaikki vastaajat
Havainnollistaminen4680
Tiedonhaku4644
Lisätiedon etsiminen3851
Motivointi3146
Virittäytyminen aiheeseen2342
Www-sivuilla seikkailu157
Asioiden opettaminen822
Osana luokan laitteistoa83