Ruotsi, 2014

« Takaisin

Google Earth

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1447 vastaajaa / 29.4 % (4921 vastaajasta). Heistä 228 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 27.10.2012.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
2029
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
RuotsiKaikki vastaajat
Lisätiedon etsiminen8852
Havainnollistaminen8887
Virittäytyminen aiheeseen6343
Motivointi5049
Asioiden opettaminen3829
Tiedonhaku3841
Tietokoneen ja dokumenttikameran kanssa2517
Esittäminen1316