Fysiikka, 2012

« Takaisin

Moodle

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
FysiikkaYleissivistävä
1710
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
FysiikkaYleissivistävä
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
FysiikkaYleissivistävä
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
FysiikkaYleissivistävä
Ohjeiden näyttäminen6737
Oppilaiden oma työskentely5078
Tiedottaminen5032
Oman opetuksen suunnittelu3314
Asioiden kertaaminen3337
Havainnollistaminen3322
Asioiden opettaminen3344
Arviointi1715