Kemia, 2013

« Takaisin

Moodle

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 598 vastaajaa / 10.5 % (5675 vastaajasta). Heistä 138 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
911
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
KemiaKaikki vastaajat
Oppilaiden oma työskentely10066
Itsenäinen työskentely7156
Ryhmätyöt439
Asioiden kertaaminen4330
Tiedon jakaminen4343
Yhdessä tuotetun tiedon keruu2915
Tiedottaminen2936
Asioiden harjoittelu2923