Kemia, 2013

« Takaisin

Dropbox

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 517 vastaajaa / 9.1 % (5675 vastaajasta). Heistä 82 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 1.11.2012.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
129
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
KemiaKaikki vastaajat
Oman opetuksen suunnittelu10037
Dokumentointi5032
Tiedostojen kerääminen5039
Esitykset3316
Tiedon jakaminen1715