Kemia, 2013

« Takaisin

Perunakellari

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1788 vastaajaa / 31.5 % (5675 vastaajasta). Heistä 333 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 4.11.2012.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
932
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
KemiaKaikki vastaajat
Asioiden harjoittelu10084
Asioiden kertaaminen8069
Matematiikka6038
Oppilaiden oma työskentely4064
Itsenäinen työskentely4053
Havainnollistaminen2011
Asioiden opettaminen2011