Kemia, 2013

« Takaisin

Edu.fi

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1984 vastaajaa / 35.0 % (5675 vastaajasta). Heistä 386 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 6.11.2012.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
2635
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
KemiaKaikki vastaajat
Opetusideoiden etsiminen6477
Lisätiedon hakeminen5564
Valmiit havainnollistavat ohjelmat5034
Linkkivinkit4556