Ruotsi, 2014

« Takaisin

Edu.fi

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1692 vastaajaa / 34.4 % (4921 vastaajasta). Heistä 273 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 6.11.2012.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
2434
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
RuotsiKaikki vastaajat
Opetusideoiden etsiminen8378
Lisätiedon hakeminen5856
Linkkivinkit5854
Valmiit havainnollistavat ohjelmat834