Kemia, 1.1.2013-28.2.2021

« Takaisin

Ekapeli

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 2129 vastaajaa / 17.8 % (11938 vastaajasta). Heistä 517 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
118

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Kemia

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan20
Harvemmin45
1-2 kertaa kuukaudessa21
Viikoittain12
Päivittäin3
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan3
Harvemmin31
1-2 kertaa kuukaudessa30
Viikoittain28
Päivittäin8
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Asioiden harjoittelu28
Oppilaiden oma työskentely27
Lukusujuvuuden kehittäminen21
Kirjain-äännevastaavuus20
Asioiden kertaaminen19
Itsenäinen työskentely19
Eriyttämiseen17
Motivointi16