Kemia, 2013

« Takaisin

Ekapeli

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1088 vastaajaa / 19.2 % (5675 vastaajasta). Heistä 337 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
119

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Kemia

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Oppilaiden oma työskentely48
Asioiden harjoittelu47
Asioiden kertaaminen33
Itsenäinen työskentely33
Lukusujuvuuden kehittäminen29
Kirjain-äännevastaavuus27
Motivointi24
Eriyttämiseen24