Kemia, 2013

« Takaisin

KiVa-pelit

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 726 vastaajaa / 12.8 % (5675 vastaajasta). Heistä 131 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
313

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Kemia

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Kiva-tunneilla omalle luokalle81
Oppilaiden oma työskentely52
Luokkahengen nostatus37
Asioiden harjoittelu28
Havainnollistaminen24
Asioiden kertaaminen21
Opetettavien asioiden läpikäyminen16
Mielipiteiden kartoittaminen15