Kemia, 1.1.2013-28.2.2021

« Takaisin

KiVa-pelit

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1258 vastaajaa / 10.5 % (11938 vastaajasta). Heistä 229 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
211

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Kemia

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan5
Harvemmin76
1-2 kertaa kuukaudessa17
Viikoittain3
Päivittäin0
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin82
1-2 kertaa kuukaudessa13
Viikoittain5
Päivittäin0
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Kiva-tunneilla omalle luokalle42
Luokkahengen nostatus20
Oppilaiden oma työskentely18
Asioiden harjoittelu12
Asioiden kertaaminen11
Havainnollistaminen11
Mielipiteiden kartoittaminen10
Huvi7