Kemia, 2013

« Takaisin

Netistä löytämiäni valmiita tehtäviä

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 3449 vastaajaa / 60.8 % (5675 vastaajasta). Heistä 696 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 14.11.2012.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
5761
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
KemiaKaikki vastaajat
Kertauksena oppitunnilla8168
virikkeinä5660
Eriyttämiseen4739
Asian opettaminen3639
Tehtävinä tunneille3328
Lisäharjoituksina2823
Havainnollistaminen1717
Linkkeinä oppimisympäristössä1716