Ruotsi, 2014

« Takaisin

Netistä löytämiäni valmiita tehtäviä

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 2877 vastaajaa / 58.5 % (4921 vastaajasta). Heistä 478 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 14.11.2012.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
6758
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
RuotsiKaikki vastaajat
Kertauksena oppitunnilla7864
Lisäharjoituksina7457
virikkeinä6358
Tehtävinä tunneille4442
Asian opettaminen3343
Havainnollistaminen2633
Eriyttämiseen2645
Linkkeinä oppimisympäristössä1512