Kemia, 2013

« Takaisin

Google+

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 67 vastaajaa / 1.2 % (5675 vastaajasta). Heistä 7 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 5.12.2012.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
11

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Kemia

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Tiedon jakaminen71
Tiedon tuottaminen yhdessä43
Tehtävänanto29
Palautekysely29
Keskustelut14