Kemia, 1.1.2013-17.1.2021

« Takaisin

Google+

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 503 vastaajaa / 4.2 % (11942 vastaajasta). Heistä 95 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 5.12.2012.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
34

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Kemia

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin18
1-2 kertaa kuukaudessa17
Viikoittain37
Päivittäin26
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan9
Harvemmin37
1-2 kertaa kuukaudessa17
Viikoittain26
Päivittäin9
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Tiedon jakaminen6
Tiedon tuottaminen yhdessä3
Tehtävänanto1
Keskustelut1
Palautekysely1
Litteraturdiskussioner1