Kemia, 2013

« Takaisin

Google-kääntäjä

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1077 vastaajaa / 19.0 % (5675 vastaajasta). Heistä 199 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 4.2.2013.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
1019

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Kemia

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Vaikeiden sanojen kääntäminen90
Uusien (slangi jne.) sanojen kääntäminen30
Mekaanisen konekäännöksen etujen ja haittojen osoittaminen opiskelijoille18
Tiedonhaku ulkomaisista medioista14
Huvi9
Kielimuurin murtaminen8