Ruotsi, 2014

« Takaisin

Google-kääntäjä

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1184 vastaajaa / 24.1 % (4921 vastaajasta). Heistä 186 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 4.2.2013.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
2824
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
RuotsiKaikki vastaajat
Vaikeiden sanojen kääntäminen8585
Uusien (slangi jne.) sanojen kääntäminen5433
Mekaanisen konekäännöksen etujen ja haittojen osoittaminen opiskelijoille5426
Tiedonhaku ulkomaisista medioista1519
Huvi812
Kielimuurin murtaminen818
Vieraiden sanojen merkityksen tarkistaminen810