Ruotsi, 2014

« Takaisin

Google-kuvat

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 3274 vastaajaa / 66.5 % (4921 vastaajasta). Heistä 606 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 4.2.2013.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
5867
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
RuotsiKaikki vastaajat
Havainnollistaminen9392
Mallin/ esimerkin etsiminen4568
Laajemman tiedon saanti4541
Kuvien jakamisen harjoittelu76
Käytön harjoittelu310