Kemia, 1.1.2013-28.2.2021

« Takaisin

Google-kuvat

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 7694 vastaajaa / 64.4 % (11938 vastaajasta). Heistä 1732 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 4.2.2013.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
4364
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin312
1-2 kertaa kuukaudessa4827
Viikoittain4151
Päivittäin710
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan73
Harvemmin2121
1-2 kertaa kuukaudessa4131
Viikoittain3139
Päivittäin04
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
KemiaKaikki vastaajat
Havainnollistaminen3938
Mallin/ esimerkin etsiminen3628
Laajemman tiedon saanti1313
Käytön harjoittelu53
Näytän miten CC-lisensoituja kuvia löytää23
Kuvien jakamisen harjoittelu22