Kemia, 2013

« Takaisin

Google-kuvat

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 3405 vastaajaa / 60.0 % (5675 vastaajasta). Heistä 751 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 4.2.2013.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
4460
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
KemiaKaikki vastaajat
Havainnollistaminen7691
Mallin/ esimerkin etsiminen6266
Laajemman tiedon saanti2426
Käytön harjoittelu36