Kemia, 2013

« Takaisin

Google Drive

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 287 vastaajaa / 5.1 % (5675 vastaajasta). Heistä 46 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 19.3.2013.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
65

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Kemia

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Tiedon jakaminen70
Tiedon tuottaminen yhdessä59
Tiedon julkaisu30
Muistiinpanot24
Kyselyt11
Lomakkeet7
Kokeet2