Ruotsi, 1.1.2014-17.1.2021

« Takaisin

Google Drive

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1974 vastaajaa / 23.1 % (8562 vastaajasta). Heistä 415 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 19.3.2013.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
2423
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin2915
1-2 kertaa kuukaudessa720
Viikoittain2134
Päivittäin4328
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan09
Harvemmin4332
1-2 kertaa kuukaudessa2925
Viikoittain2927
Päivittäin06
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
RuotsiKaikki vastaajat
Muistiinpanot136
Tiedon jakaminen614
Tiedon tuottaminen yhdessä612
Töiden vastaanotto oppilailta62