Ruotsi, 2014

« Takaisin

Google Drive

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 977 vastaajaa / 19.9 % (4921 vastaajasta). Heistä 152 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 19.3.2013.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
2020

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Ruotsi

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Tiedon jakaminen64
Tiedon tuottaminen yhdessä50
Muistiinpanot22
Tiedon julkaisu20
Kursdokument, materialbank20
Kyselyt14
Töiden vastaanotto oppilailta10
Kokeet9