Kemia, 2013

« Takaisin

Adobe Connect

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 21 vastaajaa / 0.4 % (5675 vastaajasta). Heistä 1 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Tämä vastaaja on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 27.3.2013.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
10

Koosteita voi katsoa vasta, kun vastauksia tarkentaviin kysymyksiin on vähintään 5