Kemia, 2013

« Takaisin

Yle Elävä Arkisto

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1254 vastaajaa / 22.1 % (5675 vastaajasta). Heistä 239 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 18.4.2013.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
422

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Kemia

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Havainnollistaminen81
Lisätietoa76
Motivointi50
Asian opettaminen46
Hupi22