Kemia, 1.1.2013-28.2.2021

« Takaisin

Yle Elävä Arkisto

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 3379 vastaajaa / 28.3 % (11938 vastaajasta). Heistä 672 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 18.4.2013.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
928
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin5339
1-2 kertaa kuukaudessa3544
Viikoittain1216
Päivittäin01
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan03
Harvemmin6550
1-2 kertaa kuukaudessa3540
Viikoittain07
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
KemiaKaikki vastaajat