Ruotsi, 2014

« Takaisin

Yle Elävä Arkisto

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1426 vastaajaa / 29.0 % (4921 vastaajasta). Heistä 228 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 18.4.2013.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
1029
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
RuotsiKaikki vastaajat
Motivointi8056
Havainnollistaminen6080
Hupi6023
Lisätietoa4071