Kemia, 2013

« Takaisin

LibreOffice Writer

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 66 vastaajaa / 1.2 % (5675 vastaajasta). Heistä 9 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 22.4.2013.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
31

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Kemia

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Monisteiden valmistelu78
Yleensäkin opetuksessa käytettävän tekstin tuottaminen.56
Opettajan oppaan käyttö33
Opetan ohjelman käyttöä11