Ruotsi, 2014

« Takaisin

LibreOffice Writer

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 177 vastaajaa / 3.6 % (4921 vastaajasta). Heistä 31 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 22.4.2013.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
34

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Ruotsi

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Yleensäkin opetuksessa käytettävän tekstin tuottaminen.32
Monisteiden valmistelu29
Texter29
Presentationer26
Opetan ohjelman käyttöä13
Tiedostotyyppien muuttaminen Word-sopiviks13
Tillverka prov10
Opiskelijoiden tuotokset ja niiden tarkistaminen6