Englanti, 2015

« Takaisin

LibreOffice Writer

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 388 vastaajaa / 8.4 % (4626 vastaajasta). Heistä 105 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 22.4.2013.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
EnglantiKaikki vastaajat
88
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
EnglantiKaikki vastaajat
En ollenkaan03
Harvemmin5717
1-2 kertaa kuukaudessa015
Viikoittain4353
Päivittäin011
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
EnglantiKaikki vastaajat
En ollenkaan1413
Harvemmin7141
1-2 kertaa kuukaudessa1430
Viikoittain014
Päivittäin02
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
EnglantiKaikki vastaajat